M.Tech. CSE 2017

Roll No.NameEmail (@iitg.ernet.in)
174101001PRASANTA ROYroy174101001
174101002DIVYAM KUMAR LAMIYANdivya174101002
174101003ABHISHEK SARKARabhis174101003
174101005MOIRANGTHEM KRISHNANANDA SINGHkrish174101005
174101009SHUBHAM JAISWALshubh174101009
174101010SHUBHAM BARUAshubh174101010
174101013ANKUR GARGankur174101013
174101014PAMMI SAIRAMpammi174101014
174101021AKANKSHA SINGHakank174101021
174101022NEELKAMALneelk174101022
174101036RODRIGUES RODNEY STEPHEN ROCKYrodne174101036
174101037VIVEK KUMARvivek174101037
174101039KHUSHBOO TAKkhush174101039
174101044AJEET KUMARajeet174101044
174101045PUNEET RAJ RAIPURIAraj174101045
174101047PRIYA BADCHARIYApriya174101047
174101054VIRAL BHARAT SHAHviral174101008