Ashwin Madhukar Nandeshwar

M.Tech

n.ashwin@iitg.ac.in,   Roll No:

Duartion of Year : 2023 - 2024

Name of the Guide : Prof. Siddhartha Sankar Ghosh

Name of the Co-Guide: Tapas Kumar MandalBack To Top