M.Sc. Students

Export this file into CSV format
SNOROLL NoNAMEEMAIL (AT iitg.ac.in)
1222123001AASTHA BARNWALb.aastha
2222123002ABHISHEK TRIPATHIt.abhishek
3222123003AKANKSHA YADAVy.akanksha
4222123004AKARSHIT KUMARk.akarshit
5222123005AKSHAT VERMAv.akshat
6222123006AKSHAY CHAUHANc.akshay
7222123007AMIT KUMARkumar_amit
8222123008AMRENDRA CHAUDHARYc.amrendra
9222123009ANANTA DEYd.ananta
10222123010ANKIT CHOWDHURYc.ankit
11222123011ANKIT PATELp.ankit
12222123012ANKIT RAJPUTr.ankit
13222123013ARNAB SAHAarnab.saha
14222123014ARUN SARDARa.sardar
15222123015ARVIND KUMARarvind_k
16222123016CHANDRA SHEKHARs.chandra
17222123017DANI VINAYAKv.dani
18222123018DHIRAJd.dhiraj
19222123019DIBYENDU DEYd.dibyendu
20222123020DIKSHA VIJAYd.vijay
21222123021DINESH JAKHARd.jakhar
22222123022GAUTAM PRASADgautam.prasad
23222123023HARSH PANDEYh.pandey
24222123024HIMANSHUh.himanshu
25222123025HIMANSHU AGARWALhimanshu.agarwal
26222123026HIMANSHU PRAJAPATIp.himanshu
27222123027HIRANMOY MANDALm.hiranmoy
28222123028JATIN TALREJAt.jatin
29222123029JAYDEV KUNDUk.jaydev
30222123030KRISHNAMOORTHI Vv.krishnamoorthi
31222123031MANISH RAYm.ray
32222123032NAMAN KHANDELWALk.naman
33222123033NEERAJ YADAVneeraj.yadav
34222123034NIGHTINGALE DAIMARId.nightingale
35222123035OMKAR SUNIL SURVEs.omkar
36222123036PATKAR KOMAL SHAILESHs.patkar
37222123037PRASANTA SARDARs.prasanta
38222123038PRATYUSH RANJAN BEHERAb.pratyush
39222123039PURUSHOTTAM PRIYAM RATHAURr.purushottam
40222123040RAHIM KHANk.rahim
41222123041RAHUL KUMARk_rahul
42222123042RAJAT KHANDELWALk.rajat
43222123043RAMSINGH KULDEEPramsingh
44222123044SAIF MUNAF KHALFAYk.saif
45222123045SAIJAL MAKKARm.saijal
46222123046SANEILIE KEYHOk.saneilie
47222123047SANTU MANNAs.manna
48222123048SHREYASH UMESH DHUMALs.dhumal
49222123049SIDDARTH NAYAKsiddarth
50222123050SIRAJ AHMED SHAIKHs.siraj
51222123051SOMYA AGGARWALa.somya
52222123052SUBHAM KUMAR MAHTOsubham.mahto
53222123053SUNNY KUMARsunny_k
54222123054SUSHRUT VILAS DHANGARd.sushrut
55222123055TAMANNA JANGIDj.tamanna
56222123056UMESH KUMARumesh.kumar
57222123057VIDHITAv.vidhita
58222123058VIKAS RAJPOOTr.vikas
59222123059VIKASH KUMARk.vikash

Contact Us | IITG Home | IITG Email | Telephone Directory | IITG Intranet
© 2022 Department of Mathematics, Indian Institute of Technology Guwahati. For queries contact mathoff@iitg.ac.in